Titulka

Volebné obdobie 2010 – 2014″Petržalka s európskym rozmerom“

» Posilnenie dynamiky rozvoja Petržalky tak, aby zodpovedal jeho skvelým možnostiam
» Rozvoj športu, športovísk pre mládež a športovcov
» Vytvoriť podmienky pre návrat futbalovej extraligy do Petržalky 

– nech je opäť známa na Slovensku i vo futbalovej Európe
» Seniorom a imobilným spoluobčanom vytvoríme bezplatné, verejné sociálne služby na úrovni 21. storočia
» Zastaviť nezmyselnú výstavbu bytov – radšej moderný a čistý priemyselný areál, prilákať podnikateľov, ktorí vytvoria pracovné príležitosti
» Poriadok na uliciach a dvoroch, poriadok na úrade, poriadok v plánovaní mestskej časti Petržalka
» Zvýšenie rýchlosti a profesionality v rozhodovaní úradu
» Zefektívnenie dopravne infraštruktúry
» Bezpečnosť obyvateľov Petržalky ako priorita
» Prinesme európsku kvalitu do našich škôl a predškolských zariadení
» Zabezpečme viac možností kultúry
» Trvalo a účinne ochrana parkov, rekreačnej zelene a unikátnych prírodných zón, vrátane ich flóry a fauny
» Presadenie urbanistických riešení v súzvuku človek – príroda

V organizačnej štruktúre zastupiteľstva:

» člen Miestnej rady,
» člen Školskej komisie,
» člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov

Mestskou časťou:

» delegovaný ako člen Školskej rady ZŠ Dudova 2
» delegovaný ako člen Školskej rady MŠ Gessayova 31
» delegovaný ako člen Školskej rady MŠ Pifflova 10
» delegovaný ako člen Školskej rady MŠ Iľjišunova 1
.

Aktuálne

ps_ako_dielo2