Staňte sa sympatizantom OZ Aktívny Petržalčan

Vážení Petržalčania,

staňte sa sympatizantmi OZ Aktívny Petržalčan! Veci verejné, dotýkajúce sa diania a života v našej mestskej časti chceme dostať do úrovne skutočnej participatívnej demokracie na komunálnej úrovni tak, aby kompetentní vnímali názory a stanoviská Petržalčanov ako „Hlas ľudu, hlas Boží“

V kontakte s Vami a prostredníctvom Vás je našim zámerom informovať petržalskú verejnosť o dôležitých a podstatných udalostiach a projektoch ovplyvňujúcich kvalitu života v Petržalke. Uvítame Vaše názory, stanoviská, námety a návrhy pre činnosť OZ …

Styčným kontaktom bude Vaše meno a mail-ová adresa. Všetky osobné údaje zostávajú v diskrétnej databáze OZ a nebudú využívané na komerčné zámery. Taktiež nebudú poskytnuté tretím stranám. To garantujeme; môžete sa spoľahnúť!

Vopred Vám ďakujeme za priazeň. Ak máte otázky na nás, neváhajte a napíšte na kontakt, ktorý je zároveň prihlasovacím kontaktom sympatizanta. V takom prípade uveďte do predmetu „Sympatizant“