Interpelácie

 

Na tomto mieste publikujem mnou položené verejne položené otázky v priebehu zasadania Miestneho zastupiteľstva Petržalka starostovi zodpovedným pracovníkom Úradu Mestskej časti Bratislava – Petržalka (ďalej len Úrad).
Otázky sa týkajú výkonu, prípravy, realizácie, aplikovania rozhodnutí a nariadení poslaneckého zboru a činnosti Úradu.

V súlade s Rokovacím poriadkom zastupiteľstva musí interpelovaný (opýtaný) do 30 dní od predloženia poslancovi písomne odpovedať a ostatní poslanci zastupiteľstva tiež dostanú túto odpoveď v elektronickej podobe.

Interpelácia musí vecne obsahovať:

–          tému (oblasť), ktorej sa otázka dotýka a

–          text otázky

Interpelácia 1 Odpoveď
Interpelácia 2 Odpoveď Zoznam ZŠ v Petržalke
Interpelácia 3 Odpoved
Interpelácia 4 Odpoveď
Interpelácia 5 Odpoveď
Interpelácia 6 Odpoveď
Interpelácia 7 Odpoveď
Interpelácia 9 Odpoveď
Interpelácia 10 Odpoveď