Moje príspevky

Vážení priatelia,
v tejto časti prezentujem svoje poslanecké iniciatívy, dotýkajúce sa jednotlivých prejednávaných bodov programu zasadaní Ms zastupiteľstva. Rád, na tomto mieste, budem uvádzať aj poznatky a námety z „terénu“ Petržalky, teda aj Vaše príspevky, ktoré prostredníctvom mňa budete ochotní a angažovaní predložiť na riešenie Ms zastupiteľstvu. Pozn.: Po dohode, Vaše autorstvo nezamlčím.

  • Poslanecký prieskum
    Skutočne prekvapujúcim bolo pre mňa zistenie, že petržalský poslanecký zbor a aj starosta (vrátane Úradu) nemá spracované všeobecne platné metodické usmernenie na prípravu a výkon inštitútu poslanecký prieskum a spracovanie výsledkov z neho.Viac …

 

  • Petržalčanom … a vlastne, celému Slovensku
    Deň 1. január si mnohí z vás (z nás) spájajú s dozvukmi silvestrovských osláv, s Novým rokom, príhovorom prezidenta Slovenskej republiky v rozhlase i televízii, s „aktuálnymi“ predsavzatiami „do tohto“ roku. A je to v poriadku, keď sa človek, predovšetkým optimisticky a veselo, naštartuje sám alebo sprostredkovane do budúcnosti.Viac …