Jednou z dobre mienených rád od pracovníkov Úradu Mestskej časti Bratislava – Petržalka a kolegov poslancov, ktorí už poslancovali v predchádzajúcich volebných obdobiach, bola táto: „Keď chcete, pán poslanec, navrhovať riešenia pre Petržalku, musíte komunikovať s Petržalčanmi!“. OK, povedal som si a hľadal som vhodný spôsob, ako to urobiť …

Od záveru roku 2011 som postupne posielal príspevky do Petržalských novín (PN).

Harmonogram uzávierok jednotlivých vydaní (čísiel) PN bol k dispozícii, mail-ový kontakt na redakciu PN som si našiel v tiráži PN. V tiráži PN som sa tiež dočítal, že vydavateľom PN (zodpovednosť za obsah PN) je Mestská časť Bratislava – Petržalka a výkon nakladateľa PN (mimo iné aj zodpovednosť za technicko-grafickú úroveň PN) vykonáva eséročka.

Odborná komisia zastupiteľstva, v ktorej som zaradený (školská) nemá nedostatok príležitostí na hľadanie riešení pre petržalské školstvo, verejný život a aktivity spoločenstva, ktoré sa nazýva „Petržalčania“ si všímam (veď tu žijem a bývam viac ako 30 rokov), podnety od obyvateľov Petržalky dostávam na mail, takže …

Žiaľ, „úspešnosť zverejňovania“ mojich príspevkov v PN je slabá. Moji kolegovia z poslaneckého klubu majú podobné skúsenosti. Príčiny stavu sú mi nie známe; redakcia PN mlčí, mediálna rada zastupiteľstva (na ktorú som sa obrátil) tiež mlčí …

Volím teda spôsob vydavateľa a nakladateľa svojich príspevkov (už do PN odoslaných) týmto spôsobom. Do PN však budem naďalej posielať príspevky …

Poznámka:         Za niektorými zverejnenými príspevkami je znamienko „  „. Znamená to, že zverejnený príspevok bol redakčne upravený bez môjho súhlasu, alebo redakcia PN zvolila neobvyklú grafiku príspevku.

Zverejnené príspevky

Pamätník Svornosti PN 24/2011

Poďakovanie poslancom PN 01/2012

•  Petržalka sebe, mestu i republike PN 04/2012

•  (Inter)Aktívne pre petržalské MŠ PN 12/2012

•  S dôrazom na technický menežment ZŠ a MŠ PN 14/2012

Petržalka si posvieti na osvetlenie v školách PN 1–2/2013

Ponosy na nosný dopravný systém v Petržalke PN 05/2013

Senzi finta PN 20/2013

Prečo mladým učiteľom áno?! PN 24/2013

Nezverejnené príspevky

„Odporúčanie“ občanovi PN 25-26/2011

Rozpočet Petržalky na rok 2012 PN 25-26/2011

Skutočne čakáme na úraz?! PN 07/2012

V Petržalke horela Vatra zvrchovanosti PN 16-17/2012

Petržalské MŠ v roku 2013 PN 23/2012

Ponosy na nosný dopravný systém– ohlasy – PN 07/2013

Aká (čo) je vlastne verejná objednávka?! PN 19/2013

Bratislava bez ambícií veľkomesta PN 21/2013

Ad: Poslanci schválili dotácie, neschválili zásady vylepovania politických plagátov PN 06/2014