(Inter)aktívne pre petržalské MŠ

Návrh projektu „Interaktívne tabule pre petržalské materské školy“ bol predložený pri príprave rozpočtu Petržalky pre rok 2012.

Vychádzal z koncepcie v oblasti školskej politiky poslaneckého klubu, v ktorom pôsobím a ktorý zastupujem v školskej komisii pri zastupiteľstve. Termín ukončenia realizácie projektu bol (je) predpokladaný a stanovený s týmito parametrami:

  • do konca funkčného obdobia súčasného zastupiteľstva,
  • dimenzovanie čerpania finančných prostriedkov na tento projekt prispôsobené aktuálnej kondícii Petržalky.

 

Iniciácia projektu

 

 

 

 

 

 

Poznámka: dočítate sa tiež na nezverejnenom príspevku v PN

Postupná realizácia projektu

Digitálne technológie pre petržalské materské školy

Aktuálny stav realizácie projektu