Sponzoring pre MŠ Iľjušinova

Dar pre detské i dospelácke oči …

Na materskej škôlke Iľjušinova 1 (MŠ), v rade školy ktorej pôsobím, ma fascinuje, ako účelne a tvorivo využíva audio-vizuálnu techniku pre výučbu detí.

Mojim sponzorským darom – veľkoplošným premietacím plátnom – sme s pani riaditeľkou MŠ a školskou radou MŠ vyriešili kvalitnejšie premietanie vzdelávacích filmov a prezentácii a premietanie zábavných filmov pri organizovaní spoločenských podujatiach detí. Plátno je prínosom aj:

  • pri besiedkach pre rodičov a workshopy,
  • pri školeniach učiteľov MŠ v rámci Petržalky (MŠ je známa svojimi školiacimi programami),
  • pre školenie, a to aj celoslovenské, odborníkov pre špecifické zameranie MŠ

Za inštalovanie plátna ďakujem pracovníkom Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalke.