Včera, dnes a zajtra …

Vážení Petržalčania,

na tejto strane zverejňujem Vaše podnety – problémy, ktoré ste na mňa adresne smerovali a posúvate ich ako akútne pre skvalitnenie života a životného prostredia v našej mestskej časti. Ubezpečujem Vás, že problémy vnímam ako príležitosti na hľadanie riešení a v rámci možností a kompetencii poslanca mestskej časti som sa snažil(pre ďalšie nové podnety sa budem snažiť), aby riešenia boli (budú) včasné a komplexné.

Diskrétne údaje pisateľa (napr. mail-ová adresa) sú/budú z Vašich správ odstránené a diskrétne časti textu správy sú/budú vynechané v publikovaných verziách …

M.Č,

 

Trávnik Kapicova/Planckova

… v spolupráci s Oddelením životného prostredia Miestneho úradu Bratislava – Petržalka a miestnym podnikom Verejnoprospešných služieb Petržalka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknutím na obrázok sa obrázok zväčší

——————————————————————————————————

Kolotoč nielen na ihrisku

(týka sa VDI Černyševského/Farského + 7 ďalších VDI)

…pripravuje sa