Vizitka kandidáta

Legitimácia pre prácu v komisiách BSK

 

1. Komisia školstva, mládeže a športu:

  • pôsobenie v Školskej komisii Zastupiteľstva MČ Bratislava – Petržalka v aktuálnom volebnom období (od roku 2010 – doteraz)
  • technické, prevádzkové a organizačné návrhy a opatrenia a ich  realizácia na základných a materských školách v Petržalke

 

2. Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovný ruch

  • incommingové projekty cestovného ruchu

  • člen Slovenskej asociácie cestovných kancelárii a agentúr
  • znalosť cudzích jazykov: nemčina (aktívne), francúzština, ruština (pasívne)