Moje príspevky

Vážení priatelia,

v tejto časti prezentujem svoje poslanecké iniciatívy, dotýkajúce sa jednotlivých prejednávaných bodov programu zasadaní ŠR.
Rád, na tomto mieste, budem uvádzať aj poznatky a námety z „terénu“ Petržalky, teda aj Vaše príspevky, ktoré prostredníctvom mňa budete ochotní a angažovaní predložiť na riešenie Ms zastupiteľstvu.
Pozn.: Po dohode, Vaše autorstvo nezamlčím.

Zlepšenie technického stavu budov ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Petržalky

    » Koncepcia zámeru