Štatút

„Nepochopiteľné !
Ako „nový“ poslanec som očakával, že to, čo táto komisia má robiť, čo je jej poslaním a úlohou je už „dlhé roky známe“; jednoducho, že štatút komisie existuje. Veď komisia bola zriadená už v predchádzajúcom volebnom období. Prekvapím Vás: nie je tomu tak!
Komisia vo volebnom období 2006 – 2010 bola síce politicky jednofarebná, no i napriek tomu konkrétne mantinely kompetencií a rozsahu pôsobnosti komisie musia (mali by byť) podkladom minimálne pre naplnenie legislatívnych ustanovení zákonodarcu a v prospech rozvoja samosprávy (pozrite zákon), ako aj pre každú racionálnu činnosť jednotlivca i skupiny.
Namiesto toho, aby komisia odstránila tento nedostatok, stretol som sa v kruhu „starých poslancov“ (teda tých, ktorí sú teraz v komisii a boli v petržalskom zastupiteľstve aj v predchádzajúcom volebnom období) s otázkami: „prečo?“, „na čo?“, „kto to potrebuje?“ a blahosklonnými vyjadreniami: „veď Vám časom povieme …“, „veď Vás časom poučíme, …“. Pri mojom argumentovaní: „… a čo volič-Petržalčan?; ten si môže len domýšľať?“ zostali otázky bez odpovede, resp. zo slušnosti radšej necitujem ich odpovede …
Iniciatívne som teda spracoval návrh štatútu školskej komisie … a predložil som ho kolegom …“