Zasadanie školskej komisie

(Mojimi očami a ušami)

Vážení priatelia,
v tejto časti popisujem priebeh a výsledky jednotlivých zasadnutí ŠR tak, ako som ich aktuálne a bezprostredne vnímal a ako som prípadne reagoval na prejednávané body programu zasadnutia.

1. zasadanie
Termín konania: 24. februára 2011 o 15.00 hod.
Miesto konania: v kancelárii vedúcej Oddelenia školstva, kultúry a športu na 1. posch. č. dverí 108, v budove MÚ MČ Bratislava- Petržalka Kutlíkova 17 Viac …